Begravelseshjælp og begravelsesopsparing

Om hjælp og opsparing til begravelse

En begravelse eller bisættelse er desværre ikke gratis. Det er imidlertid svært at give en fast pris på en højtidelighed, da det er meget individuelt fra bedemand til bedemand og desuden afhænger af, hvilke ydelser og produkter, du vælger (kiste, urne, blomster i kirken, salmeblade, dødsannoncer mv.) Dog er priserne hos langt de fleste bedemænd – inklusive os hos Bülows Begravelsesforretning – både gennemsigtige og gennemskuelige.

En udgift til en begravelse eller bisættelse kan godt være en stressfaktor for mange pårørende, ikke mindst hvis afdøde ikke selv havde midler til rådighed, der kan betale for højtideligheden. Men hvis afdøde boede i Danmark ved sin bortgang og havde folkeregisteradresse her, er det muligt, at han eller hun er berettiget til begravelseshjælp. Også ved bopæl i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien kan der være mulighed for begravelseshjælp. Dette kræver imidlertid, at afdøde arbejdede i Danmark eller udelukkende modtog dansk pension eller efterløn ved sin bortgang, eller hvis pårørende har dokumentation for rådighed over dødsboet.

bulow-begravelse-holstebro-mode

Hvad er begravelseshjælp?

Begravelseshjælp er et skattefrit engangsbeløb, der efter sundhedsloven udbetales til afdødes pårørende som hjælp til at betale for begravelsen eller bisættelsen. Hvor meget, man får udbetalt, afhænger af, hvor gammel afdøde var, hvordan vedkommendes familieforhold, formue og eventuel ægtefælles formue var. Se mere om satser på borger.dk . Den maksimale begravelseshjælp er på 12.100 kr. (2023).

Begravelseshjælpen søges hos Udbetaling Danmark. Hos Bülows Begravelsesforretning kan vi også hjælpe med at søge begravelseshjælp, hvis du ønsker det. Det kræver en fuldmagt fra dig.

Privat begravelseshjælp

Det er muligt at få yderligere 1.400 kr. i begravelseshjælp, hvis afdøde var medlem af sygeforsikringen Danmark i grp. 1 eller 2. Det er desuden muligt at søge tilskud gennem visse fagforbund og begravelseskasser, hvis afdøde var medlem.

closeup-shot-cherry-blossoms-tree-branches

Begravelsesopsparing

Elysium Begravelsesopsparing er navnet på den forening, hvor det er muligt at spare op til sin bisættelse eller begravelse. Du skal blot melde dig ind – indmeldelsesblanketten fås hos bedemanden, ved at henvende sig til foreningen eller ved at downloade den fra foreningens hjemmeside. Alternativt kan du udfylde den online på www.elysium.dk/indmeldelse.

Begravelsesopsparingen fungerer således, at du indbetaler et valgfrit beløb så ofte, du ønsker – op til 35.000 kr. Kontoen kan ikke røres og har ingen indflydelse på evt. tildeling af sociale ydelser. Et overskud ved Elysiums årlige regnskabsafslutning fordeles som bonus til medlemmerne i forhold til størrelsen af det indskudte beløb. Beløbet på kontoen kan udelukkende bruges til udgifter i forbindelse med begravelse eller bisættelse, herunder mindesammenkomst, gravsten, gravsted og vedligeholdelse mod relevant dokumentation.

Hvis begravelsen eller bisættelsen koster mindre end det, der står på kontoen, overføres det overskydende beløb til en fælles konto. Indestående på denne doneres én gang årligt til velgørende formål. Hos Bülows Begravelsesforretning kan vi fortælle mere om Elysium, hvis du er interesseret i en begravelsesopsparing.