Askespredning

Bliv lagt til hvile ved askespredning

Der findes mange forskellige måder at blive stedt til hvile på – en af dem er ved askespredning. Hos Bülows Begravelsesforretning kan vi hjælpe med alt lige fra traditionelle begravelser og urnenedsættelser til borgerlige højtideligheder. Eller med at sprede asken fra en afdød, der er en skik, der bliver stadig mere populær.

Regler for at sprede aske

Tidligere var der en regel om, at Kirkeministeriet skulle give tilladelse til askespredning. Det er ikke længere nødvendigt, men der skal foreligge en tro og love-erklæring på, at afdøde har ønsket ritualet. Eventuelt i Min sidste vilje. Hvis afdøde ikke nåede at nedskrive ønsket om askespredning, kan man som pårørende selv stå for en sådan erklæring.

Askespredning over åbent vand

Man kan imidlertid ikke sprede aske hvor som helst. Det er muligt at sprede aske over åbent vand – over havet eller større fjorde/bugter. Man må ikke sprede aske over en sø. Der er ingen særlige regler for, hvordan asken skal spredes, dog ikke på en måde, så det vækker opsigt. Og det er op til de pårørende, hvornår det skal ske, og der er således ingen regler for, at det skal nås inden for et bestemt tidsrum. Men da det ikke er tilladt at opbevare en urne privat, er det nødvendigt at få det gjort.

Skovbegravelse

Hvis du foretrækker at begrave urnen i stedet for at sprede asken, kan det også lade sig gøre at nedsætte den anonymt på en skovbegravelsesplads. Det er en begravelsesplads, der er anlagt i naturen og fungerer som en del af den naturlige skov. Derfor må du ikke pynte gravstedet med blomster, sten, lys eller andet. Begravelsespladsen skal være neutral i forhold til religion og gå i et med naturen.

Bülow Begravelse hjælper gerne med askespredning

Hos Bülows Begravelsesforretning hjælper vi gerne med at udfylde de relevante papirer i forbindelse med dødsfaldet. Du kan finde en blanket for askespredning over åbent hav her: